Když PDFCreator odmítá spustit výchozího poštovního klienta

Jeden z nejlepších pocitů při práci s počítači přichází v okamžiku, kdy se vám podaří vyřešit zajímavý nebo složitý problém. Někteří říkají, že právě kvůli tomu pocitu vítězství milují svou práci. A někteří kvůli tomu dokonce píší články na Internet.

Problém

Při tisku dokumentu skrze PDFCreator a následném kliknutí na tlačítko E-mail, které má vyvolat poštovního klienta a předat mu vytvořený PDF soubor jako přílohu, se objeví chybová hláška “Vyskytla se chyba: Neinstalován žádný kompatibilní e-mailový klient. (11101)”, přestože e-mailový klient je nainstalovaný (zde Thunderbird) a ve všech možných nastaveních Windows 10 je uveden jako výchozí.

Vyšetřování

Když si pustíme nástroj Process Monitor ze známého balíku Sysinternals, můžeme si všimnout, že proces PDFCreator.exe se v okamžiku kliknutí na tlačítko E-mail neúspěšně snaží přečíst hodnotu Default z klíče HKEY_USERS\<sid>\SOFTWARE\Clients\Mail.

Po nahlédnutí do jiného počítače, ve kterém se tento problém nevyskytuje, vidím, že ve stejném klíči má tato hodnota obsah “Mozilla Thunderbird”.

Řešení

V klíči HKEY_USERS\<sid>\SOFTWARE\Clients\Mail stačí hodnotě Default doplnit název poštovního klienta “Mozilla Thunderbird” a od té chvíle je volání poštovního klienta funkční.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *