Bruce Schneier o roli bezpečnostních technologů ve veřejné politice (RSAC 2019)

Bruce Schneier

Technologie a politika byly na začátku Internetu dvě vzdálená odvětví, která si jedna druhé moc nevšímala. S postupem let ale došlo, vzhledem k posilování významu technologie, k jejich provazování a dnes jdou bok po boku, i když ne ruku v ruce.

Politici často nerozumí technologii a nedokáží ji smysluplně integrovat nebo regulovat způsobem v zájmu veřejnosti. Na druhé straně technologové politiku přehlížejí, přestože význam jejich práce má politický a morální přesah. Mají ohromnou moc svými produkty ovlivnit směr našich životů.

Proto je právě nyní důležitější více než kdykoliv předtím, aby politika a technologie začaly spolupracovat, jinak se budou navzájem podkopávat. A je na nás odbornících, abychom tomuto cíli napomohli.

Zdroj: The Role of Security Technologists in Public Policy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *