Tichá instalace Greenshot

Jak nainstalovat tiše (čili i vzdáleně) Greenshot s volbou požadovaných komponent, zejména české lokalizace.

Použitelné instalační parametry:

/VERYSILENT - tichá instalace
/NORESTART - bez restartu
/TYPE=full - plná instalace (všechny pluginy a jazyky)
/COMPONENTS="greenshot" - čárkami oddělený seznam instalovaných komponent
/NORUN - nespustí Greenshot po dokončení instalace

Seznam komponent (bez všech možných jazyků):

greenshot
plugins\office
plugins\ocr
plugins\jira
plugins\imgur
plugins\confluence
plugins\externalcommand
plugins\box
plugins\dropbox
plugins\flickr
plugins\picasa
plugins\photobucket
languages
languages\cscz
languages\sksk

Přednastavení češtiny jako výchozího jazyka pro všechny uživatele. Ideálně spustit ještě před instalací Greenshotu:

PS md "C:\Program Files\Greenshot"; echo "[Core]`nLanguage=cs-CZ" > "C:\Program Files\Greenshot\greenshot-fixed.ini"

Příklad minimální instalace (= bez pluginů) bez restartu a s češtinou:

PS .\Greenshot-INSTALLER.exe /VERYSILENT /NORESTART /COMPONENTS="greenshot,languages\cscz" /NORUN

Proč používám greenshot-fixed.ini namísto greenshot-defaults.ini? Greenshot měl v době psaní článku chybu, kdy po nainstalování ignoroval nastavení v souboru greenshot-defaults.ini a vytvořil %appdata%/Greenshot/Greenshot.ini s angličtinou. To se může stát i při prvním spuštění při použití greenshot-fixed.ini, ale po druhém a každém dalším spuštěním se již čeština nastaví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *