Plošné nasazení LibreOffice přes Group Policy

Instalace kancelářského balíku LibreOffice s pomocí Group Policy není až tak přímočará, jak by mohl leckdo očekávat, a proto se v tomto návodu podíváme na řešení problémů, které se na cestě k plošnému nasazení mohou vyskytnout.

🇬🇧 Switch to the English version of the article

Příliš mnoho jazyků

Jakmile se pokusíme přidat MSI do instalační politiky, objeví se tato chybová hláška: “Add operation failed. Unable to extract deployment information from the package. Run validation on the package to ensure that the package is correct.”

V diskuzi pod bugem č. 45750 se dozvíme, že instalátor LibreOffice obsahuje více jazykových variant, než s kolika v Microsoftu počítali, poněvadž stačí v souhrnné hlavičce balíku zkrátit seznam jazykových kódů pod 254 znaků.

Otevřeme si tedy instalační balíček ve svém oblíbeném editoru (v tomto příkladu to bude MS Orca) a proklikáme se přes menu View > Summary Information, kde najdeme kolonku Languages. Z ní odstraníme kódy všech jazyků, kromě těch, které reálně chceme používat.

ℹ️ Po uložení změn funkcí Save As se může stát, že výsledný soubor bude podivně malý a nespustitelný, což lze vyřešit uložením změn přímo do zdrojového souboru prostým Save, případně zapnutím volby Copy embedded streams during ‘Save As’ v nastavení Orca.

Po této úpravě získáme balík, který již půjde nainstalovat. Nicméně možná ještě budeme chtít udělat následující krok.

Vynucená lokalizace

Pokud bychom chtěli vnutit aplikaci jiný jazyk uživatelského rozhraní, než jaký je jazyk operačního systému, můžeme jej drobnou úpravou MSI přednastavit. Do tabulky Property přidáme nový řádek UI_LANGS, do kterého zadáme kód požadovaného jazyka (“cs” nebo “en_GB”). Můžeme takto i určit, jaké všechny jazyky mají být uživateli dostupné k výběru, a to tak, že je zde vyjmenujeme (oddělené čárkou “cs,en_GB”).

Zdroje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *